Utorak, 16 Rujan 2014

trenutno ste na: NASLOVNICA arrow OBRAĆANJE JAVNOSTI arrow naša prava arrow => prava na temelju kategorije i postotka invaliditeta
=> prava na temelju kategorije i postotka invaliditeta

     

     MIROVINSKO OSIGURANJE

     1. Utvrđivanje invaliditeta

Status invalida utvrđuje vještaćenjem nadležna invalidska komisija u Područnoj službi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, na temelju:

- uputnice izabranog liječnika opće medicine primarne zdravstvene zaštite

- potrebne zdravstvene dokumentacije

- zahtjeva osobe s invaliditetom

Na osnovu nalaza i mišljenja invalidske komisije RFMIORH donosi Rješenje na temelju Zakona o mirovinskom osiguranju koji regulira ostvarenje slijedećih prava:

- pravo na starosnu mirovinu

- pravo na raspoređivanje na drugo radno mjesto (odgovarajuće zaposlenje, prekvalifikaciju) kao i naknade u vezi s korištenjem tih prava

- beneficirani radni staž

- pravo na invalidsku mirovinu

- pravo na porodičnu mirovinu

- pravo na naknadu udovcu/udovici osiguranika koji nisu stekli pravo na porodičnu mirovinu

- pravo na naknadu za tjelesno oštećenje

- pravo korisnika mirovine na minimalnu mirovinu i zaštitni dodatak

adresa: HZMO - Područna služba Koprivnica, Hrvatske državnosti 3 - 4800 Koprivnica

            tel: 048-622-133

            fax: 048-621-188


2. Doplatak za djecu

- pravo na doplatak za djecu

- pogodnosti za djecu s invaliditetom


ZDRAVSTVENO OSIGURANJE


1. Pravo na zdravstveno osiguranje

2. Slobodan izbor liječnika

3. Pravo na dopunsko zdravstveno osiguranje

4. Liječnička povjerenstva

5. Zdravstvena njega u kući

6. Bolničko liječenje

7. Bolnička rehabilitacija

8. Ortopedska i druga pomagala

9. Pravo na lijekove

10. Pravo na novčane naknade


SOCIJALNA SKRB


1. Korisnik socijalne skrbi

2. Pravno na savjetovanje

3. Pomaganje u prevladavanju poteškoća

4. Pomoć za uzdržavanje

5. Pomoć kod podmirivanja troškova stanovanja

6. Jednokratna novčana pomoć

7. Doplatak za pomoć i njegu

8. Pomoć i njega u kući

9. Osobna invalidnina

10. Osposobljavanje za samostalan život i rad

11. Skrb izvan obitelji

12. Zaštita sudionika rata

13. Skrb o Hrvatskim braniteljima


ODGOJ I OBRAZOVANJE


1. Predškolski odgoj

2. Osnovnoškolski odgoj

3. Srednjoškolsko obrazovanje


ZAPOŠLJAVANJE I RADNI ODNOS


1. Invaliditet i smanjena radna sposobnost

2. Profesionalna rehabilitacija

3. Zapošljavanje na otvorenom tržištu rada

4. Samozapošljavanje i rad u obiteljskom gospodarstvu

5. Pogodnosti iz radnog odnosa

6. Fond za rehabilitaciju i zapošljavanje

7. Olakšice i poticaji pri zapošljavanju

8. Zaštita zaposlenika

9. Privremena nesposobnost za rad

10. Dopust i skraćeno radno vrijeme

11. Zaštita roditelja invalidnog djeteta


MOBILNOST


1. Prostorni standardi

2. Povlastice za 4 putovanja godišnje

3. Ne plaćanje godišnje naknade za ceste

4. Popust pri osiguranju vozila

5. Znak pristupačnosti

6. Besplatno parkiranje

7. Prometni znakovi o invalidima

8. Vozačka dozvola


POREZNE I DRUGE OLAKŠICE


1. Primci bez oporezivanja

2. Povećani osobni odbitak

3. 0% PDV-a za ortopedska i druga pomagala

4. Oslobođenje od plaćanja boravišne pristojbe


Kako bi Vam bilo što lakše ostvariti svoja prava, pozivamo Vas da nam se priključite.


   

   

 
Ljetovanje na Viru
zgrada06.jpg

 

 

SPONZORI
logo_ina_jpg.jpg
Filmska grupa
Radovi filmske grupe
Bilten 2013
bilten_2013.jpg 
Dobro je znati
brošura udruge
© 2014 Udruga invalida Koprivničko-križevačke županije
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
Design by olwebdesign.com