NOVA 2


  • 14359221 1014954055280582 8515798387361379162 n
  • 10553419 267459306785326 6150651191752931083 n
  • 11705099 392136854317570 847867320327168392 n
  • 2014/07/16 00015
  • 12378086 860308520747284 7396554478653565236 o
  • 14446049 1014954148613906 1917567619792411288 n
  • 14390847 1014953451947309 1756637267204742195 n
  • 56795492 1997305060380952 3070024927915540480 n

Obraćanje javnosti

Osnovni prihodi nisu nam dostatni da bi kvalitetno mogli realizirati svoje temeljne ciljeve, prvenstveno pomaganje članovima prilikom ostvarivanja egzistencijalnih potreba, kao i integraciju osoba s invaliditeom u širu društvenu zajednicu.

Molimo za pomoć sve dobre ljude i volontere u obavljanju tradicionalnih aktivnosti koje provodimo tijekom godine.

Također molimo za financijsku potporu sponzore koji prate naš rad, a i sve nove koji žele na bilo koji način biti s nama.

Hvala onima koji su s nama, a novim članovima i sponzorima dobrodošlica, uz napomenu da ćemo zajedničkim aktivnostima doći do zacrtanih ciljeva.