NOVA 2


  • 14359221 1014954055280582 8515798387361379162 n
  • 10553419 267459306785326 6150651191752931083 n
  • 11705099 392136854317570 847867320327168392 n
  • 2014/07/16 00015
  • 67536465 2177895605655229 2940486446525448192 n
  • 14446049 1014954148613906 1917567619792411288 n
  • 14390847 1014953451947309 1756637267204742195 n
  • 67363576 2177895938988529 7096303764277035008 n

OTVOREN NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE: RADNICA ZA POMOĆ U KUĆI UDRUGA INVALIDA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

Hercegovačka 1
48000 Koprivnica
URBROJ:76/2020
U Koprivnici, 16. rujna 2020. godine
Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike donesene dana 23. srpnja 2020. godine KLASA: 910-04/20-09/32, URBROJ: 524-06-03-01-01/1-20-138 te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi – program zapošljavanja žena", Kodni broj:UP.02.1.1.13.0203, Udruga invalida Koprivničko-križevačke županije zastupana po predsjedniku Miroslavu Mačkoviću objavljuje
JAVNI POZIV
za prijem u radni odnos na određeno vrijeme
u okviru projekta PRUŽIMO POMOĆ ZA LAKŠI ŽIVOT
Udruga invalida Koprivničko-križevačke županije raspisuje Javni poziv za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u okviru projekta PRUŽIMO POMOĆ ZA LAKŠI ŽIVOT.
Naziv radnog mjesta: Radnica za pomoć u kući
Trajanje radnog odnosa: 12 (dvanaest) mjeseci.
Broj radnica koji se traži: 10 radnica.
Mjesto rada: Koprivničko-križevačka županija
Uvjeti: Nezaposlene žene s navršenih 50 godina starosti i više, s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s naglaskom na teže zapošljive skupine u lokalnoj zajednici:
- žene s invaliditetom
- žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja
- azilantice
- mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice
Opis poslova:
- skrb o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju u njihovom domu
- pomoć u kupovini i dostavi namirnica
- pomoć u pripremi obroka u kućanstvu korisnika
- pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora korisnika
- pomoć pri oblačenju i svlačenju
- briga o higijeni
- pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava – dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i slično
- pomoć u socijalnoj integraciji, pružanje podrške korisniku kroz razgovore i druženja, te uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima
Dokumentacija koju je prilikom prijave potrebno priložiti:
1. Zamolba
2. Životopis
3. Preslika osobne iskaznice
4. Dokaz o završenoj školi (preslika svjedodžbe)
5. Potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o statusu nezaposlenosti,
6. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositeljice prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 (tri) mjeseca.
Rok za podnošenje prijava je 7 dana od objave ovog Javnog poziva tj. prijave se mogu podnositi do zaključno 22. rujna 2020. godine.
Prijave se dostavljaju poštom na adresu poslodavca:
UDRUGA INVALIDA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
Hercegovačka 1
48000 Koprivnica
Naznaka: Prijava za radno mjesto: Radnica za pomoć u kući (projekt: PRUŽIMO POMOĆ ZA LAKŠI ŽIVOT)
Ili
na adresu elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Oglas je objavljen na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i stranici Udruge invalida Koprivničko-križevačke županije www.uikckz.hr
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
O ishodu izbora kandidatkinje koje ispunjavaju tražene uvjete bit će obaviještene u zakonskom roku.
Odabrane kandidatkinje polazit će, i biti obavezne završiti, Program osposobljavanja za gerontodomaćicu (trajanje: 2 mjeseca) u Obrtničkom učilištu POUKA, Koprivnica.
Troškovi edukacije financirani su putem projekta. Nakon završene edukacije, stečeno zvanje upisuje se u radnu knjižicu i žene počinju s radom. Svaka zaposlena žena brinut će o 6 korisnika u punom fondu sati (40 sati tjedno).
PREDSJEDNIK UDRUGE
Miroslav Mačković